Willemse, Cornelis

Hij is de eerste huisarts, gevestigd te Eygelshoven. Naar hem is de Willemselaan vernoemd. Hij wordt geboren op 17 october 1888 te Naarden en hij overlijdt op 28 april 1962.

Op 1 december 1916 wordt hij benoemd tot fondsarts bij de mijn Laura & Vereeniging, waar hij in 1923 tevens mijnarts wordt. Naast zijn medische praktijk heeft hij een hobby die uitgroeit tot een wetenschap. Hij verzamelt, bestudeert en determineert orthoptera (rechtvleugelige insectenfamilie waartoe ook de sprinkhaan behoort).