Nolens, Willem H.

(Doorverwezen vanaf Willem Nolens)

Professor,

Hij wordt in 1860 op 7 september in Venlo geboren en hij overlijdt op 27 augustus in 1931 te Den Haag. Het Monseigneur Nolensplein en de Doctor Nolensstraat zijn naar hem vernoemd.

Deze Monseigneur, Professor, Doctor en Meester is professor in de filosofie te Rolduc tussen 1888 en 1909 en buitengewoon hoogleraar te Amsterdam tussen 1909 en 1925. Vanaf 1896 tot aan zijn overlijden is hij lid van de Tweede Kamer. De staatsman heeft een grote invloed gehad op de economische en sociale ontwikkeling van Limburg door de oprichting van de staatsmijnen en de instelling van de Mijnraad. Tevens is hij grondlegger van de mijnwerkersorganisaties.