Willem-Sophia

Pentekening-willemsophia.png
Coll MB luchtfoto mijnterrein Willem Sophie.jpg
Steenkoolconcessies.19e.eeuw-small.jpg
Miljoenenlijn.jpg

Algemeen

De mijn ontstaat op gegeven moment door de fusie van twee steenkoolconcessies: Willem en Sophia die beiden zijn gestart op basis van positieve resultaten bij een proefboring in 1857 in de Ham en te Spekholzerheide. De steenkoolconcessie is dan in handen van de Nederlandse Bergwerksvereniging Willem. De concessie wordt op een vooralsnog onbekende datum opgekocht door Ir. van Diest. Deze stopt de productie in 1883.

Willem

Voormalige Steenkoolconcessie uit 1860. De Nederlandse Bergwerksvereniging N.V. bezit de originele rechten op de mijnen Willem en Sophia. Door tegenvallende resultaten wordt de N.V. in 1883 failliet verklaard. De concessie is genoemd naar Koning Willem III.

Sophia

Voormalige Steenkoolconcessie uit 1861. De concessie is genoemd naar, Sophia von Wurttemberg, de eerste echtgenote van koning Willem III en wordt verkregen op 8 februari van dat jaar. Op haar beurt is de Sophiastraat genoemd naar deze mijn.

Gezamenlijke herstart

Op een vooralsnog onbekende datum gaat de concessie over in handen van Société‚ Anonyme des Charbonnages Nérlandais, Willem et Sophia uit Brussel. Deze Sociëteit herstart de productie in 1902. Zij maken bij de aanleg van de schachten (in 1898), voor het eerst in Nederland, gebruik gemaakt van de bevriesmethode. Na de Tweede Wereldoorlog worden in de mijn vanaf maart 1946 220 NSB-ers en andere politieke delinquenten te werk gesteld om het tekort aan arbeidskrachten op te vullen. In 1950 wordt de Duitse steenkoolconcessie Melanie toegevoegd. In 1970 stopt de productie definitief.

Productie

In de productieperiode 1902 - 1970 wordt 22.678.000 ton steenkool geproduceerd, middels 5 schachten waarvan de diepste 651 meter is.

Mijnkamp

In de naoorlogse periode van de Tweede Wereldoorlog is bij deze mijn ook een Mijnkamp gevestigd, waarin gedetineerden als mijnwerker wonen en werken.

Directeuren

Koelkapel

De mijn beschikt tussen 1923 en 1936 over een muziekkorps voor het opluisteren van feestelijke gebeurtenissen, genaamd de Koelkapel. De kapel kent in haar bestaan 1 dirigent: Jacques Crillen.

Dirigenten Koelkapel

Omgekomen mijnwerkers

Bischoff P.(1877), Wetzeler P.W.(1880), Habets H.(1902), Houthem, J. van der(1904), Franssen E.(1909), KÃönig P.(1912), Luther J.(1912), Ploum J.(1912), Wilke J.O.C.(1912), Wittermans H.(1913), Bremer E.(1914), Geel, A. van(1915), Dedry F.(1915), Leister H.(1915), Saur D.(1916), Slangen J.(1916), Meens F.(1916), Henrard(1917), Fransen J.(1918), Rass L.(1918), Zimmerman J.(1920), Plum J.(1920), Rademaker(1920), Rappen J.P.(1920), Langohr P.(1920), Miseré J.A.(1921), Jussen M.H.(1922), Cropp A.(1922), Sistermans J.(1923), Vinken L.(1925), Pik T.(1926), Swinnen P.(1927), Bisscheroux H.(1927), Ottens T.(1928), Mager H.Chr.(1928), Prick P.H.(1929), Kleine H.W.(1929), Marciniac L.((1929), Kruijs P.P.(1929), Heijenrath H.C.M.(1931), Arets M.(1932), Sluper W.J.(1935), Bulles J.(1935), Aretz J.(1939), Lurken W.A.(1939), Meesters H.J.(1940), Schepers N.(1942), Depré L.(1942), Godschalk H.(1942), Schlangen Fr.(1945), Ossel H.J.(1945), Mohnen J.H.P.H.(1946), Engel N.(1949), Palmen S.H.(1950), Noot T.H.(1951), Keijdener M.J.(1952), Jopen M.J.(1953), Nikolajev N.(1954), Vincken H.J.(1954), Nelissen W.H.(1956), Vries, S.A. de(1956), Nowak M.E.(1957), Lenoir C.J.M.(1958), Gossens P.J.(1959), Offermans A.Th.(1959), Crombach J.(1960), Hursel J.W.M.(1961), Schroeder J.H.(1961), Roumans J.(1961), Meisters H.H.B.M.(1965), Schlenter P.J.(1966), Dirkx A.(1966), Delbressine M.G.J.(1969), Schneemann H.(1969)


Afbeeldingen

Verder