Terpstra, Will H.E.

(Doorverwezen vanaf Will Terpstra)
Ouders Ouders
  1. Onbekend
  2. Onbekend
Terpstra, Will H.E. X Anke Terpstra[1]
0000
WHE Terpstra

Politicus, Bestuurder,

Will wordt geboren in 1955 en is de vader van Terpstra, Hiske en Terpstra, Sijtje.

Hij is in een vooralsnog onbekende periode (maar zeker in 2003) fractievoorzitter van Burgerbelangen Kerkrade. Hij stopt deze functie in 2006 en wordt opgevolgd door Hanssen, Jo. In 2006 wordt hij wethouder met de portefeuilles: Financien, Personeel en Organisatie, Vastgoed en Cultuur. Bij verlenging van de functie in 2010 wordt dit de portefeuille: Financiën, P&O, Informatisering en Automatisering, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Vastgoed, Publiekszaken, Sport, Centrum management, Wijkwethouder Noord. In 2013, 1 jaar voor de Gemeenteraadsverkiezingen dient hij op 19 maart zijn ontslag in dat op 1 april ingaat. Zijn motivatie is, dat hij zich te weinig gesteund voelt door het College van B & W in zijn rol als portefeuillehouder Financiën.

Vanaf 2015 is hij voorzitter van Stichting Historische Kring Het land van Herle. In 2015[2] sluit hij zich aan bij D66[3].

Functies

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 045Online dd 20180812
  2. limburger dd 27-4-2017 stelt: 2015
  3. limburger dd 12-4-2017 stelt: april 2017
  4. Limburger dd 27-4-2017