Wiertz, Niels

20070210-0909.jpg

Hij wordt in 2007 als Niels I, prins van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936.

Hij is de achterneef van Sjors I van diezelfde vereniging en zoon van Cor Wiertz en Marianne Wiertz-Salden.