Wetzels, Miguelle

Op 24 april 2005 wint zij een declamatiewedstrijd van Veldeke Kring Heerlen.

Zij is de zus van Wetzels, Solange. Zij declameert in de Openbare Bibliotheek drie gedichten: