Wetzelaer, Toon

Bestuurder,

In 2003 is hij 50 jaar lid van Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Holz in de parochiekerk op de Holz. Hij ontvangt daarvoor de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hij is voorzitter van dit koor van 1978 tot 1984 en van 1996 tot aan zijn overlijden in maart 2008.