Werry, Lambert

Bestuurder[1],

Lambert is gedurende 30 jaar voorzitter van Kerkelijk Zangkoor St. Rochus en dirigent van dat koor sinds 1976. Daar naast is hij een aantal jaren voorzitter van VVKW[2].

Functies

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. startinfo, 1kerkrade dd 5-10-2016, RH20161009
  2. Vasteloavendstsiedonk 2018 pg 5
  3. Vasteloavendstsiedonk 2018 pg 5