Wereld Muziek Concours Kerkrade

Deze stichting organiseert elke 4 jaar het Wereld Muziek Concours.

Zij zijn gehuisvest in de Rodahal. Wanneer deze in 2008 / 2009 gerenoveerd wordt, verhuizen zij tijdelijk naar het Defentiekantoor aan de Caspar Sprokelstraat. De directiefunctie wordt in het najaar van 2009 gesplitst in een leidinggevende functie voor het WMC-Bureau en een voor de aansturing van de WMC-werkgroepen van het WMC-programmabeheer.

Algemeen Bestuur

Voorzitter

Voorzitter Max Kousen, rechts

Andere bestuurders

Fb-wmcbestuur-petertrompetter-20160225.jpg

Directie

Raad van Advies

  • 2016 - 0000 Maria van der Hoeven,
    Fb-mariavanderhoeven-petertrompetter-20160225.jpg
    voorzitter