Wenste jeuch has mots doe diech kratse

Info: Wenste jeuch has mots doe diech kratse
Jaar: 1987
Componist: Frans Hendriks/Wiel Derix
Schrijver: Frans Hendriks
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2] Uitgevoerd door Mazjerang}


D'r Joep jong noa d'r dokter
Mit kriebel in jen ruk
Deë laat 'm óp d'r dusj en dong e ongerzuk
Dat houw d'r Joep doch nit verwaat
Wat doe deë jauwe dokter an hem zaat

REFR
Ja wenste jeuch has mots doe diech kratse
Óp de erm en óp de bee en óp de batse
Doe bis e miensj, doe bis jinne masjieng
En jeuch is erjer noch wie pieng

't Ovvends loog ós Jüpje
I bed neëver 't Fieng
Doe volt  heë wie ing muk sjtoog
Mar dat dong jing pieng
Iech wees noch jod wat heë doe zong
Wie 't doanoa jeuch bei 'm jong

't Fieng loog Oave Oane
i Zandvoort an 't sjtrand
dat dooch 'm sjpieëder leed, 't hauw ziech jans verbrankt
Het wos nit wie 't ligke moeët
Umdat deë jeuch alling mar erjer woeët

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 4