Wenste in de vreëmde bis

Info: Wenste in de vreëmde bis
Jaar: 1987
Componist: D'r Engelsjroep
Schrijver: D'r Engelsjroep
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Uitgevoerd door D'r Engelsjroep. Andere deelnemers in 1987}
REFR
Wenste in de vreëmde bis
Zieste iej wie sjun dieng hemet is
Berg en dal of an de zieë
Zaan dieng hemet noeëts adieë

Kunt da werm de narretsiet
Dat vräut ós allemoal
Vier krient dan inne nuie prins
Eemoal in 't joar
Lu maat uch sjpas zoeëlang 't jeet
En sjoenkel mit ós mit
Wie sjun is doch de vasteleer
Verjès da ee dink nit

Is d'r vasteleer verbij
D'r zommer meld ziech aa
De mam die kriet d'r kriebel dan
Dat is doch jans normaal
Jeplaand, jepakd, 't koffer dan
Vier vare werm d'r óp oes
D'r pap deë kiekt de mam dan aa
En zingt heur in 't oer

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 25