Weijer, Loek van de

Veldeke-20110327-S5034466.jpg
Fb-theohanssen-loekvdweijer.jpg

tekstschrijver, acteur,

Hij wordt geboren in 1946 op 13 april.

Algemeen

Hij is mede-oprichter en secretaris van Lijst Coumans in 2005. Hij is mede-oprichter van de Balla Zietsong in 2003 en voorzitter van de organiserende stichting Kwatsj Productions. Hij is mede-tekstschrijver van D'r limbofiel, D'r Jeetesjlajer, 't Hochstenbachlidsje en D'r Sjongsjlajer van Lidsjerverain 't darf jinne naam han waar hij lid van is. In 2003 werkt hij mee aan het boekwerk Sjrieve is blieve. Hij is de broer van Van de Weijer, Bert.

Hofnar

In de periode 1996 - 2001 en in 2007 is hij hofnar tijdens de Gala- en Vetdonnesjtieg zietsóngen van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. De teksten worden mede-geschreven door Friedericks, John en Römgens, Arno. De hofnar-rede snijdt compromisloos kerkraadse zaken aan, laat zien waar de schoen wringt en komt met alternatieve, humoristische oplossingen.

Woa is d'r hofnar, woa is deë harlekien
Deë os mit vasteloavend richtieg in d'r sjpeiel kiekke lieät
Woa is d'r hofnar, deä sjlouwe kneët 
Deë os ins ónjehoebbeld jód en sjerp de woarheet zeët

Afbeeldingen