Weidmann, Leonardus Josephus

Priester,

Hij wordt op 3 october 1899 in de Erpostraat geboren en overlijdt op 15 october 1962.

In 1921 verlaat hij als 22 jarige student Filosofie, Rolduc. Na studies in Den Bosch en Wittem wordt hij in 1925 tot priester gewijd. Rond 1930 vertrekt hij naar Suriname waar hij zich bezig houdt met de zielzorg en het zendingswerk in de binnenlanden. Vanaf 1946 houdt hij zich bezig met politiek- en vakbondswerk. Hij is mede-oprichter van de Progressieve Surinaamse Valkspartij en de Progressieve Werknemers Organisatie.

In Paramaribo wordt de stichting Pater Weidmann opgericht die onder andere een doorgangshuis voor kinderen in stand houdt en een internaat voor zwerfkinderen.

Verder