Wehrens, Huub

zanger, archivaris,

H.A.L.C. (Huub) Wehrens (*1939) wordt in 1967 lid van Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus en is daar sinds 1985 bestuurlijk actief. Op 18 mei wordt hij Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Maatschappelijke Functies