Weekmarkt

Gebeurtenis,

Deze wordt in Kerkrade-Centrum elke vrijdagmorgen gehouden op de markt. In een enkel geval als bijvoorbeeld bij Kermis wordt deze in het verleden verplaatst naar het Oranjeplein. Na het in gebruik nemen van het Oranjeplein als busstation, wordt de weekmarkt verplaatst naar het plein voor de Rodahal.

De Weekmarkt te Eygelshoven wordt elke Zaterdagmiddag gehouden. Tijdens de Eygelshovense kermis wordt zij gedeeltelijk verschoven naar de Laurastraat. Reeds sinds 1849 vinden beide weekmarkten plaats.

In 2018 wordt vanaf 8 maart ook een weekmarkt gehouden op het Olmenplein[1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Viakerkrade dd 20180321 pg 7