Wauwelpad

Fb-zlsm-wauwelpad-20160710-petertrompetter.jpg

Wandelpad,

Dit pad wordt genoemd naar dialectvereniging D'r Wauwel. Het loopt vanaf de Grachterstraat, langs de spoorlijn, achter de sportvelden en kerkhof langs tot aan de spoorbrug aan de Mijnweideweg[1]. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier de Hamweg bedoeld en worden de laatste meters Spekholzerheidervoetpad genoemd. De totale lengte bedraagt 800 meter.

Het pad wordt op 7 mei 2006 officieel in gebruik genomen. Bij de aanleg van de Buitenring wordt het pad in 2016 dusdanig verlegd dat het samen met de ZLSM-spoorlijn over een brug komt te liggen.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. ZuidLimburger op een vooralsnog onbekende datum.