Waterspel

6466hr1-2003.jpg

Beeld van Harry Palmen (geboren in 1946).

Deze fontein van roestvrij-staal wordt in 1987 neergezet op de hoek Akerstraat / Patronaatstraat. Het is opgenomen in het boekwerk Kerkrade, een stad als beeldentuin.

Nadat in het voorjaar 2008 de omgeving opnieuw is vormgegeven, komt het beeld niet meer in het straatbeeld terug. Het is vooralsnog onbekend waar het beeld op dit moment (najaar 2008) is.