Walram III (toneelstuk)

Het toneelspel Walram III wordt van 7 september t/m 10 september 2004 vóór de abdijkerk van Rolduc worden uitgevoerd. Onderstaande tekst is voor een groot deel afkomstig uit een persverklaring.

Historie

Walram III is een bewerking door Theo Pasing van het in 1948 door Jef Heydendael geschreven klank- en lichtspel Genaderijke Walram. Dit stuk wordt geschreven in opdracht van het seminarie Rolduc. Oorspronkelijk wordt Genaderijke Walram opgedragen aan:

  • Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, bij haar regeringsjubileum;
  • Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, op de vooravond van Haar troonsbestijging;
  • Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, die de naam van de Limburg Stamvrouwe van het Huis van Nassau draagt.

Het stuk wordt voor de eerste keer gespeeld op 28 augustus 1948 voor de abdijkerk Rolduc bij gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Artistiek leider is dan Lode Plaum. G. Beckers heeft de regie in handen. De acteurs van toneelgroep 'Limburg' geven vorm aan de rolverdeling.

De daadwerkelijk geschiedschrijving geeft de volgende feiten weer:

  • Het huwelijk van Hendrik IV van Limburg, zoon van Walram III, met Irmgard van Berg, nicht van Engelbrecht de aartsbisschop van Keulen vindt plaats in 1214;
  • De moord op Engelbrecht, aartsbisschop van Keulen vindt plaats in 1225;
  • De executie van Frederik van Altena, schoonzoon van Walram III, neef van Engelbrecht vindt plaats in 1226;
  • Walram III, hertog van Limburg, heer van Rolduc overlijdt in 1226 en wordt op Rolduc begraven;
  • In 1226 wordt Engelbrecht heilig verklaard.

Uit de stamboom van ons koningshuis, is op te maken, dat de Oranjes rechtstreekse afstammelingen zijn van de vader van Walram III, Walram II.

Walram III in 2004

Walram III wordt door de Stichting Toneelkonzeët Kerkrade geproduceerd, onder auspiciën van Rolduc 900. De regie is in handen van Theo Pasing, de muzikale leiding is in handen van Jos Beckers, productieleider is Charlier, Marc. Gekozen is voor een Nederlandstalige uitvoering van het stuk. De belangrijkste reden hiervoor is de regionale bekendheid van het historische figuur Walram. Op veel plaatsen in Limburg zijn straten, pleinen, scholen en dergelijke naar Walram vernoemd. Een uitvoering in het Nederlands maakt het stuk voor de hele regio bereikbaar en sluit niet-dialect sprekenden niet bij voorbaat uit.

De acteurs van de Volkstoneel Kerkrade worden in hun samenwerking met Auw Harmonie uit Kerkrade in de Stichting Toneelkonzeët ondersteund door muzikanten (trompetters en trommelaars) en figuranten vanuit dezelfde Auw Harmonie. Vanuit Manege Crombach uit Kerkrade neemt een tiental ruiters deel. Gregoristen zullen invulling geven aan de Gregoriaanse koorgezangen die tijdens het stuk te horen zullen zijn.

Het verhaal

Walram III speelt in de 13e Eeuw, gedeeltelijk voor de abdijkerk van Rolduc, gedeeltelijk in het klooster Essen, gedeeltelijk bij het hertogelijk kasteel Rode en gedeeltelijk in Keulen. Om dit goed voor het voetlicht te kunnen brengen, is het toneel in drie delen verdeeld.

Het middendeel gevormd door de verhoging vóór de abdijkerk Rolduc, waar op het linkerdeel een prieel te zien. Het linkerdeel, voor de watertoren, vinden de handelingen in Keulen plaats. Het rechterdeel, voor Klein Rolduc, waar de scènes uit de kloostertuin van het Essense klooster gespeeld zullen worden.

Het stuk schetst de spanningsvolle relatie tussen Walram III, Engelbrecht, Frederik van Altena, Hendrik IV van Limburg, Irmgard van Berg en Margaretha. De nar van Frederik van Altena leidt de toeschouwers als verteller, presentator en als acteur door het verhaal.

Medewerkers

Nicole Andriolo, Lucien Andriolo, Jos Beckers, Kevin van de Berg, Lieke Brauers, Leo Bremen, Tonny Bremen-Willemse, Charlier, Marc, Peter Corstjens, Anita Creusen, Manege Crombach, Malu Dautzenberg, Mike Dautzenberg, Deckers, Raoul, Deckers, Arno, Wiel Dederen, Jo Deserno, Bas Deserno, Marjo Deserno, Vera Dohmen, Witney Evertz, Shauni Evertz, Marjan Evertz, Kylie Evertz, John Evertz, Hans Fischer, Wiel Flecken, Ria Flecken, Ralph Flecken, Jeu Franssen, Huub Frissen, De Groot-Bost, Nicole, Paul Gulikers, Marie-José Habets, Ralph Hamers, Sharon van Hattum, Samantha van Hattum, Jos Heijltjes, Marion Hoeppertz, Jack Hol, Frans Hölsgens, Wiel Holten, Herm Holten, Anny Holten-Thomassen, Hans Huynen, Kees Jacobs, Sanne Jacobs, Regina Jongen-Kemp, Jo Op den Kamp, Thea Op den Kamp, Edith Kikken, Sjeng Kikken, Sjef Kleinen, Frans Knauf, Ger Knauf, Aggie Knauf-Weling, Adje Kremer, Bertie Krewinkel, Truus Krewinkel, Barry Krewinkel, Joep Krewinkel, Ron Krewinkel, Martine Krewinkel, Krichelberg, Angelina, Lataster, Vivian, Marjan Lips, Agnes van Loo-Pelzer, Abby Meens, Dominique Meens-Krewinkel, Erik Megens, Frank Moonen, Peter Nilwik, Sharon Noël, Jean Noël, Maud Paffen, Peerboom, Toon, Peerboom, Moon, Linda Pelzer, Jan Pelzer, Jo Piefer, Loes Reinaerts, Nick Reinaerts, Hans Reinaerts, Robin Robijns, Sjef Roemkens, Hans Roemkens, J. Debets (Centrum Rolduc), Han Rutten, Jack Schiffelers, Jacqueline Schulteis, Patric Senden, Roger Stoffers, Veronique Stoffers-Krewinkel, Ger Storms, Helene Stürtz, Renske Thomas, Loui Thomassen, Vico van de Ven, Maurice Verbunt, Winand v.d. Voort, Wil Wagenvoort, Frits Weidner, Theo Westgeest, Esther Wetzelz.

De Rolverdeling:

WALRAM III hertog van Limburg, heer van Rolduc Theo Westgeest
ENGELBRECHT aartsbisschop van Keulen Jos Heijltjes
FREDERIK VAN ALTENA schoonzoon van Walram, neef van Engelbrecht Deckers, Arno
MARGARETHA dochter van Walram, vrouw van Frederik Aggie Knauf
NAR - Jack Schiffelers
HENDRIK IV van Limburg zoon van Walram Eric Megens
IRMGARD VAN BERG verloofde van Hendrik, nicht van Engelbrecht, 18 jaar Marion Hoeppertz
KAPELAAN - Wiel Dederer
SUBDIAKEN - Han Rutten
MAGDALENA moeder overste abdij te Essen Anita Creusen
MARGUERITA non Regina Jongen
ZUSTER CAECILIA Non 1 Agnez van Loo
ZUSTER CLEMENTIA Non 2 Esther Wetzels
GERARD VAN HORN - Frans Knauf
HERMAN VAN ELSLOO - Hans Fischer
ALEXANDER VAN WYLRE - Bas Deserno
GRAAF VAN ARNSBERG - Deckers, Raoul
GRAAF VAN TECKLENBURG - Maurice Verbunt
GRAAF VAN SCHWALENBERG - Jo Deserno
DIRK VAN CLEEF - Paul Gullikers
1e man uit Keulen - Patric Senden
2e man uit Keulen - Kevin Vandeberg
NONNEN van de abdij te Essen aan de Roer Lataster, Vivian, Marjan Lips
Robin Robijns, De Groot-Bost, Nicole, Jaqueline Schulteis
Diversen - Poortwachten, Koorknapen, Lansknechten, Burgers van Keulen, Trompettisten, Trommelaars, Vazallen van Engelbrecht.