Wachter

Beeld van Jo Ramakers (geboren in 1938).

Het bronzen beeld wordt in 1991 geplaatst op de hoek Nieuwstraat / Pannesheiderstraat. Het object is opgenomen in het boekwerk Kerkrade, een stad als beeldentuin.