Vreuls, Hub

Bestuurder[1],

Hub (H.M.W.) wordt geboren in 1950.

Hij is auteur en regiseur van het stuk Iech wil d'r Mond. Dit wordt in 2005 opgevoerd door Toneelvereniging Excelsior. Hij is in een vooralsnog onbekende periode (maar zeker in 2006-2011) voorzitter van Kirchröadsjer Plat. In april 2013 volgt hij Bosch, Hans op als voorzitter van Toneelvereniging Excelsior. Op 26 april 2017 ontvangt hij uit handen van Burgemeester Jos Som de versierselen die horen bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau[2].

Maatschappelijke activiteiten

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.