Vondel

toneelvereniging,

De vereniging te Bleijerheide bestaat kort na de Tweede Wereldoorlog.