Vloedgraaf

Toponiem

Dit is een natuurlijke en brede laagte in het landschap tussen Kerkrade en Heerlen, waarlangs regenwater wegvloeit. De graaf loopt vanaf de hoogten ten westen van de weg Heerlen-Aken naar het kleine beekdal bij de Terwinselerhof. In verkleinde vorm komt dit fenomeen elders voor onder de naam slak, zoals bijvoorbeeld in de Slakbeemdenweg.

Straatnaam

Terwinselen,

Dit is een doodlopende, voormalige, straat aan beide zijden van de Hazensprong. De straat is genoemd naar de natuurlijke laagte. De naamgeving dateert van 12 december 1919.