Vink

Stadsdeel aan de noordkant.

De herkomst van de naam is onbekend. De volgende verklaringen zijn mogelijk:

  • De buurt is genoemd naar de vogelsoort
  • De buurt is genoemd naar de plant 'vinca minor', de kleine maagdenpalm. Dit is een plant die in het wild beschermd is, maar ook als tuinplant bekend is.

Naar deze buurt is de Vinkstraat, Vinkerstraat en de Vinkerdwarsstraat genoemd. Zij komt in 2006 op 17 augustus in het landelijke nieuws wanneer bij Boer Thelen voor de eerste keer in Nederland bij schapen de ziekte Blauwtong wordt vastgesteld[1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.