Vinders, Harry

vrijwilliger,

Harry wordt in een vooralsnog onbekend jaar geboren en hij overlijdt in 2015. Harry is in die mate actief actief in het vrijwilligerswerk in Kerkrade-Oost dat na zijn overlijden de Harry Vinders Award in het leven geroepen wordt.