Vier zient ze vleie

Info: Vier zient ze vleie
Jaar: 1991
Componist: Rabadatsj
Schrijver: Rabadatsj
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door Rabadatsj. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
Drei daag lank zient vier ze vleie
Vier vlueje wieëtsjaf in en oes
Den zoeë krieje vier jinne doeësj
Drei daag lank zient vier ze vleie
Vier vlueje hei erin en doa werm d'r oes
't Beer dat sjmaat ós ummer jód
En mit vlueje jeet 't flot
Vier junt noa jidder wieëtsjaf
Drei moal went 't mos

Mit vasteloavend junt vier jeer eroes
Va 't murjens vrug bis ovvends zunt vier d'r oes
Dat lofe mit die daag is nieks vuur ós
Ja mit d'r vliejer jeet 't flotter wie tse vós

Vier vlueje van d'r Werner bis 't Riet
Ja mit d'r vliejer is dat jaar nit wied
Vier drinke ós tswai beer en sjtieje óp
Zoe drieënt 't ós da noa die drei daag in d'r kop


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 7