Vier hant kammauw bis ésjermitwoch

Info: Vier hant kammauw bis ésjermitwoch
Jaar: 2001
Componist: Weerwaas
Schrijver: Weerwaas
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001. Het arrangement is van Fred Derix en het is uitgevoerd door Weerwaas. [2]}


REFR
Vier hant kammauw bis ésjermitwoch
En jong vier zunt oes rand en band
Vier hant kammauw bis ésjermitwoch
Vier jeëve alles wat vier hant
Wat jeet 't jauw bis èsjermitwocht
En vier maache al die tsiet radauw
Joa vier zunt jans betoepd
Den 't is ós werm jefloepd
Bis ésjermitwoch hant vier kammauw 

Vasteloavend viere, Ja dat kante bei ós lieëre
En drum maache vier ing toer, welste betste weëde
Ja dan motste vöal probere en drum prove vier toezjoer
Vier wisse loeter jód besjeed mit vasteloavend zunt vier jereed

Vier sjwese en vier sjporte mit ós vrung en ós konzorte
Hant vier de sjpas ram in d'r jrif. vier sjneure en vier sjpringe
Zunt 't betste in 't zinge en vier kenne jiddere knif
En vier wisse wie 't laache jeet mit vasteloavend zunt vier jereed

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 12