Vereeniging Roomsch-Katholieke Leeszaal en Bibliotheek

De vereniging wordt opgericht op 15 augustus 1917. De Katholieke Sociale Actie, in 1903 naar Duits voorbeeld opgericht, moet dienen als kristallisatiepunt voor de bestudering en aanpak van sociale problemen binnen de katholieke zuil in Nederland. Hoewel de landelijke organisatie in 1926 wordt opgeheven blijven plaatselijke comités nog lang voortbestaan. Zo ook het Kerkraadse. In april 1917 neemt het Kerkraadse comité een initiatief tot het oprichten van een R.K. Leeszaal en Bibliotheek. In augustus van dat jaar wordt de “Vereniging Roomsch-Katholieke Leeszaal en Bibliotheek” opgericht en ondergebracht in het in 1912 in gebruik genomen Patronaat. De “Bieb” zal hier blijven tot 1930 als op de Hoofdstraat het R.K. Volkshuis wordt gerealiseerd.