Verbunt, Maurice

Leraar,

maurice wordt in 1976 geboren als zoon van Pierre en Ria Verbunt.

In 2005 wordt hij stadsprins van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Hij spelt mee in de toneelstukken Het korte leven van Jan Willem en Walram III (toneelstuk). Hij wordt in 2016 lid van het Gemeentelijk Collectief Social Brokers Kerkrade [1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd week 34 van 2016