Verbindingsstraat

Mucherveld,

Deze straat verbindt de Einderstraat met de Mucherveldstraat. De benaming is ontleend aan haar functie en dateert van 15 november 1968.