Veldhofstraat

6471ca1.jpg

De Kom

De straat ligt in het verlengde van de Haanraderstraat en de Waubacherweg. De huidige benaming dateert van 5 januari en 28 januari 1982 en refereert aan het gebied Veld Hof te noorden van deze straat.

Op het grasveld aan deze straat wordt in 1984 het beeld Ploeg geplaatst.

1870

Tot in 1870 heet deze weg Dorpsweg door de beek (het deel vanaf de St. Johannes de Doperkerk I tot aan de Stegel) en Eygelshovergracht (vanaf de Stegel tot aan de voormalige grens met Kerkrade). Tot in 1870 wordt het gedeelte tussen het tegenwoordige kruispunt met de Laurastraat en de Stegel gevormd uit alleen maar een voetpad. Het verkeer volgt vanaf dit kruispunt de bedding van de Strijthagerbeek. Deze buigt ongeveer halverwege (bij Portbeemden) af naar de Grote Stegel en vanaf dit punt is weg wel weer een verharde weg. In 1870 wordt op de plaats van het voetpad een nieuwe weg aangelegd vanaf de Laurastraat naar de Anstelerbeek. In de Strijthagerbeek komt een duiker en over de Anstelerbeek (ter hoogte van de Grote Stegel) wordt een brug gebouwd. De weg krijgt dan de naam Dorpsstraat en wordt in 1919 omgedoopt tot Hoofdstraat. Nog steeds stroomt in die jaren de beek, vervuild door afvalwater van de mijnen, open door het dorp. De bocht met de Laurastraat wordt na 1930 rechtgetrokken.