Veertig jaar over horden

Dit boekwerk wordt in 2001 uitgegeven door Achilles Top bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum. De auteurs zijn:

Jeurissen, Jo
Hij beschrijft de opstart van de vereniging tot aan 1971.
Deckers, Arno
Hij verhaalt van de manier waarop de vereniging zich een plek verweft in het verenigingsleven van Kerkrade
Marcel de Veen
Zijn deelgaat over de opkomst van weg-atletiek en de aanleg van de kunstofbaan
Martin Lambrichts
Hij beschrijft onder andere het jaarljkse atletiekgala en de relatie met andere atletiekverenigingen in Parkstad.