Veel verloren ... Niet vergeten

Dit boekwerk van 216 bladzijden is geschreven door Hubben, Antoon en in 1991 uitgegeven door de Zuid Limburger.

Het boek (ISBN-9070246163 info: KB) handelt over de Vakbeweging in Kerkrade. Het voorwoord is van Jan Mans. Het wordt gepresenteerd op 21 juni 1991 in de raadszaal van het Gemeentehuis aan de Markt. Het bestaat uit de hoofdstukken:

 1. Centrale Bond van R.K. Mijnwerkersverenigingen
 2. Van R.K. Mijnwerkersverenigingen naar Christelijke Mijnwerkersbond
 3. De moeilijke jaren 1920 - 1927
 4. Staking 1921
 5. Opheffing van de Dr. Poelsschicht
 6. Katholieke Vereniging van Mijnbeambten
 7. Schrijftafels Administratieve Beambten
 8. Waar blijft de toegezegde administratieve instelling?
 9. ABP naar Heerlen
 10. ABP zal in Heerlen met een nieuwe start beginnen
 11. Economische tegenwind
 12. Ons Studiefonds en de Medische faculteit in Maastricht
 13. Sociaal beleid
 14. Aanloop naar de mijnsluitingen
 15. Steun aan de mijnindustrie?
 16. Steunpilaar
 17. Eerste Mijnnota
 18. Her- en bijscholing
 19. Tweede mijnnota
 20. Begeleidingscommissie coördinatie mijnsluiting
 21. Herstructurering in het slop
 22. Resumé van de situatie in de Nederlandse Mijnindustrie
 23. Doorschuifmijnen
 24. Subjectieve steun
 25. Perspectief niet rooskleurig
 26. Slot