Vauputs

Andere schrijfwijzen voor het toponiem Vauputs zijn: Fouen Puz, Fauen Putz, Falden Putz en Vauenputz. Fauen en falden kunnen duiden op de mogelijkheid van vauwer of valder, dus: slaghek. Puts is het dialectwoord voor put.

Onderwerpen die naar dit toponiem genoemd zijn, zijn: