Vastelovvendsjekke

Info: Vastelovvendsjekke
Jaar: 1987
Componist: Ger Prickaerts
Schrijver: Ger Prickaerts
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]. Uitgevoerd door Ger Prickaerts}


REFR
Mit die jekke vastelovvendsjekke
Motset hü noa Kirchroa joa
Mit die jekke bei 't klonetrekke
Is 't sjun durch Kirchroa tse joa
Want alle jekke wisse Dat darfste nit misse
Vastelovvend i Kirchroa
Want alle jekke wisse Dat darfste nit misse
Vastelovvend i Kirchroa

Mit tröate en trom en d'r sjelleboom vuuraaf
Sjpatsere kapelle eróp en eraaf
En de klone hinger de moeziek aa
Jekker wie jek mit jekke ploete (?) aa
Hei vingt d'r kloon wat heë ummer wool
Herliech is Kirchroa mit die daag
Vuur al die jekke vastelovvendsjekke
Hei de sjunste Vastelovvendsdaag

Os kinger verkleid en de muulsjere jeverft
Dat jekke dat hant ze i Kirchroa je-erft
Van d'r murje bis dat 't ovvend is
Losse ze zieë wat vastelovvend is
Noa heem jebraat i je bed jelaat
Onger de dekke jod verzurgt
Umdat vier hoffe dat ze da och sjloffe
Junt vier jekke noch e sjtundje durch

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 10