Vasteloavend mit diech

Info: Vasteloavend mit diech
Jaar: 2001
Componist: Ivo Damen - Pascal Hinzen
Schrijver: Frans Rabuda
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door Sjtèchneëlsjer (Carnavalsgroep)[2]}


REFR
Ja ja, De vasteloavend mit diech Dat is 't allersjunste vuur miech
Kiek miech ins aa, laach ins noa miech
Mit vasteloavend bin iech zoeë riech
Ja ja, De vasteloavend mit diech Dat is 't allersjunste vuur miech
Noa drei daag sjpas sjtiemoeng plezeer
Zing iech: Sjats, iech han diech zoeëjeer

Hoal d'r kloon mar oes de kas, den de vasteloavend is doa
Noen bejint vuur ós de sjpas, vie rmosse eroezer ins joa
Den mit moeziek en jezank haode vier ós drei daag óp jank
Iech los diech noeëts mieë alling, loester noen mar wat iech diech zing

Kiek iech noen nog ins tseruk, óp die herlieje karnevalstsiet
Haod iech vas mie"jroeës jeluk, nè iech wil diech meleëve nit kwiet
De jedanke an de tsiet dat is alles wat miech nog bliet
Vier blieve ós noen trui en iech zing alwerm ópnui

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 15