Van de Weijer, Hens

Deze auteur wordt geboren in 1920 en overlijdt in 1996.

Hij is lid van de dialectverenigingen Kirchröadsjer Plat, d'r Wauwel en van de Veldeke Kring. Zijn lijfspreuk is: Sjprèch plat, den modders erve darf nit sjterve. Op 31 januari 1996 promoveert hij aan de NUL (Narren Universtiteit Limburg) tot Professor Doctor Humoris Causa. Hij doet dit aan de hand van zijn verhaal: De I-ladoeng. Met ditzelfde verhaal krijgt hij in mei 1994 de twee plaats in de Veldeke literatuurprijs. Eerder al, op 27 januari 1988 werd hij Doctorandus Humoris Causa[1] en op 5 februari 1993 Doctor Humoris Causa.

maatschappelijke functies / titels

Producties

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.