V'r weëde werm wild

Info: V'r weëde werm wild
Jaar: 1987
Componist: P. Mathissen
Schrijver: P. Mathissen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2].}


Went me alles hüet en ziet dan zoeë mè zage
Neë zoeë kan de tsiet nit langer mieë besjton
Praktiesj hat ze ziech in ales vas jevare
En me fluustert werm va kring en welt verjon
D'allerbetste köp die zient 't nit mieë zitse
Alles jeet verkieëd, kunt angesj wie jedaat
Alles rammelt, huur 't dondere en blitse
Wit uur wat miech vurrieje wèch nog enne zaat?

REFR
Iech jeleuf vier weëde, weëde werrem wild
Jeng masjienger mieë, jing autoots en jee jeld
Lofe naks erum, mit knuppel, sjpeer en sjild
Is dat nit 't allerbetste vuur de welt.
Lofe naks erum, mit knuppel, sjpeer en sjild
Is dat nit 't allerbetste vuur de welt.

Of de tsiet va hü betruf 't proffetseie
Maat d'r jroeëse wasserman ziech al jereed
Kunt endliech um 't kaaf van 't koare tse sjeie
Bliet noch jet besjton van dat wat al besjteet
Went dat is dan, zal e anger ras rejere
In d'r duuster sjiengt e lempje noa jeluk
Heë zal 't mit e paar van os nog ins probere
Tse bejenne tsieg moal doezend joar tseruk.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 12