Ut is werm vasteloavend

Info: Ut is werm vasteloavend
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


REFR
Ut is werm vasteloavend
Ut is werm vasteloavend
Ut is werm vasteloavend
Bei ós i Kirchroa

Jef ós beer um tse drinke
Jef ós meëdsjer um tse puutsje
Jef ós lollies um tse loetsje
Bei ós i Kirchroa

Lü maat sjpas en jinne klaaf
Lü maat sjwoeng en roft alaaf
Lü maat jinne erjer
Bei ós i Kirchroa

Hant vier nuus mieë óp de Näod
Los ós da mer bloefe
Vuur kenne joa poefe
Bei ós i Kirchroa

Noa 't fès is poef en plak doa
Junt vier da noa heem
Èse vier allemoal zeem
Bei ós i Krichroa

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 12 uit Archief Rodazangers