Ursulinen

Ursulinenklooster 1967.jpg
kleuterklas rond 1927.
Kapel ursulinen holzstraat.jpg

Kloosterorde,

Algemeen

In het najaar van 2000 verlaat deze orde Kerkrade. De laatste zusters verhuizen vanuit het klooster aan de Holzstraat naar Grubbenvorst. De orde is opgericht door Merici, Angela te Italië naar wie een van de basisscholen te Bleijerheide is genoemd.

1859

In 1859 (23 mei 1859) vestigt deze orde zich uit Sittard in een woning naast de St. Lambertuskerk. Daar start de orde met haar onderwijstaken, nadat ze hiervoor op 5 februari 1857 door het gemeentebestuur ge-authoriseerd worden. Zij worden daarbij ondersteund door initiator Deken Quodbach, Aegidius Joseph. Na een aantal verhuizingen wordt een schoolgebouw en klooster gebouwd aan de Onze Lieve Vrouwestraat. Dit gebouw komt gereed op 13 october 1920. In datzelfde jaar gaan zij ook het klooster in Chevremont in gebruik nemen dat tegenwoordig bekend staat als: 't Kloeëster. In april 1943 worden er door de Duitse bezetter (net als op een aantal andere plekken in Kerkrade) kerkklokken verwijderd om omgesmolten te worden. Uit de kapel verdwijnt 1 klok.

1959

Bij gelegenheid van het jubileum in 1959 wordt boek gepresenteerd: Honderd Jaar Ursulinen in Kerkrade 1859 - 1959. In 1975 wordt in het schoolgebouw aan de Onze Lieve Vrouwestraat voor de laatste keer door hun lesgegeven. Het schoolgebouw kent daarna vele bewoners zoals KIK en de stichting Vrije Uren. Tenslotte wordt het in 1991 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het gebouw dat op die plek verrijst wordt Ursulinenhof genoemd. In 2003 wordt het klooster afgebroken om plaats te maken voor Ursulinenpark Holz. In 1964, reeds, hebben de zusters hun scholen overgedragen aan een ander bestuur. Zij krimpen hun werkterrein in als gevolg van een steeds nijpender gebrek aan zusters. Het klooster wordt al in 1958 opgeheven. In 1982 zijn deze beide lagere scholen en Basisschool St. Jozef (Bleijerheide) van de Pannesheiderstraat verenigd tot één school: de Basisschool Bleijerheide.

2000

De laatste Moeder Overste van deze orde, zuster Gemma Küppers, gaat (wanneer de orde Kerkrade in 2000 verlaat) vanuit de pastorie van de parochie St. Lambertus haar werk voor het dekenaat Kerkrade voortzetten. Zij verlaat Kerkrade op 21 augustus 2011.

In 2017 koopt de gemeente de begraafplaats op die tot dan, ook na het vertrek van de Zusterorde, in handen is van de Ursulinen. De orde betaalt een eenmalig bedrag van € 20.000,- voor toekomstig onderhoud.[1] In 2017 gaat de congregatie een bestuurlijke fusie aan met haar zuster-organisatie in Polen[2].

Leiding

In de loop der jaren hebben de zusters Ursulinen de volgende zusters als Moeder Overste gekend:

St. Ursula

Merici, Angela maakt St. Ursula patrones van de Ursulinen. De Angelastraat is naar haar vernoemd. Ursula sterft in Keulen de marteldood onder (naar alle waarschijnlijkheid) de romeinse keizer Diocletanius die regeert van 284 tot 305.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 14-6-2017
  2. Dagblad de Limburger dd 20171125 pg Regio 9