Ummer mer de naas noa

Info: Ummer mer de naas noa
Jaar: 1986
Componist: John Quadflieg
Schrijver: Magda Quadflieg
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}


Vroetste inne woatste wal mots zieë
Da krieste doch jee urjentliech antwoad mieë
Iech vroag miech nit wie iech dat mos versjtoa
Me mos da jans jeweun de sjtroas aaf joa

REFR
Ummer mer de naas noa, Ummer mer de naas noa
Da kunt de vot van zelver doa
Ummer mer de naas noa, Ummer mer de naas noa
Da kunt de vot van zelver doa

Doe kuns va zelver woatste wal mots zieë
En och da ummer mieëtstens nit tse sjpieë
En vroagt diech inne wie has doe dat jedoa?
Zeëts doe, doe mots jeweun de naas noa joa

Noen wist uur wie dat in zie werk hei jeet
Iech dink dat jidderinne dat versjteet
En welt uur sjtrak van hei óp heem aa joa
Dan dut uur miech mar allenäu ins noa

Wils doe da sjpieëdder in d'r himmel 'r in
En kries doe da och wirkliech diene zin
Zeët da d'r Petroes  hinge reëts aaf joa
Da mots die jans jeweun d'r ek um sjloa

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 7