Uitspraken

Sommige teksten en uitspraken van Kerkradenaren of met een andere Kerkraadse binding zijn het bewaren waard. Van enige ordening (anders dan een alfabetische) is nog geen sprake.

A

Als het op Dertiendag vriest, vriest het 6 weken lang.
Volkswijsheid
Als het regent in mei is april voorbij.
Volkswijsheid
Artiesten behoorden uit Amsterdam te komen, wij woonden in Spekholzerheide.
Mieneke Bakker[1]
At Honororum Sanctae Barbara
Opschrift op de klok uit 1928 van de St. Catharinakerk die in 1943 ingevorderd wordt door het Duitse leger.

D

D'r Joep staat voor hard werken en met beide benen op de grond staan
Thomas, Peter bij de overhandiging van een replica aan Harmonie St. Pancratius in 2011
Daar, Dames en Heren, ligt het grootste taalparadijs van Europa .... Kerkrade
Herman Finkers in de show Kalm aan en Rap een beetje.
De jemeende Kirchroa is sjtoots óp 't nui Kirchröadsj meëdsje
Tekst op het geboortetruitje in het Geboortekoffer van de gemeente Kerkrade. Wanneer het een jongetje betreft luidt de tekst:De jemeende Kirchroa is sjtoots óp d'r nuie Kirchröadsjer jong.
Doa haste d'r zeek, de Prüsse trekke uvver d'r Maat.
Mevrouw Bisschoff op 10 mei 1940, kijkend uit het raam aan de Markt.
Doa sjteet d'r Joep, inne echte köaler!
Mr. Dr. Houben, Gouverneur van Limburg bij de onthulling van D'r Joep
Door middel van een sterke vereniging, te bereiken dat het mijnbedrijf wordt omgebouwd tot een nieuwe en betere gemeenschap, welke door haar inrichting en door de geest waarmee zij bezield is, beter zal beantwoorden aan het doel van de onderneming en het bedrijf.
Unie Kring Kerkrade bij haar oprichting.

E

E bóch zint jedanke oes 't leëve in wöad óp papier weerjejeëve.
Stuurman, Ger in De Holz Onder Oorlogsvuur
Een harmonie hoort bij de lokale gemeenschap zoals de pastoor hoort bij de kerk
Wim Bost bij het eeuwfeest van Harmonie St. Aemiliaan in 2001
Een stelletje ongeoebelden
Jurian van den Camp (Kerkrade 1996-0000, student European Studies bij de inauguratie van Donald J. Trump[2])
Euthanasie; Doodgewoon of gewoon dood?
2 Heren op een bankje in het stadspark

G

Geert Wilders is goed in staat om de dingen bij de burgers over te brengen.
Jos Som na de verkiezingen op 9 juni 2010.
Gelijke Monnikken, Gelijke Kappen
Generaal-Majoor Baron von Czettritz und Neuhau op de Algemene Ledenbijeenkomst van het Festordnenden Komites in Keulen op 14 januari 1827.
Gottes Segen auf Allen Wegen
Mevr. Szalata op wegkruis Berenbosweg
Gottes Segen ruhet über diesem Hause
Kruyder, Jan Jozef

H

Heer bescherm onze buurt
Kruisbeeld Kruisbeelden_en_Kapellen#Pannesheiderstraat_/_Dumontstraat
Heilige Barbara, Edele bruid
Heilige Barbara, Edele bruid
Met lichaam en ziel zijt gij vertrouwd
Zowel in leven als in dood
Sta ons bij in de laatste nood
Tekst op een prentje uit 1960 ter bekostiging van de plaatsing van een St. Barbarabeeld eertijds bij de Maria Gorettikerk, nu bij de Oude Schachtstraat.
Het consumeren van digitale ellende brengt me slechts onrust
Anya Niewierra[3]
Humor is de overwinning van de lach in de strijd tussen lach en traan
Roukens, Winand

I

I have a dream
Uitspraak van Martin Luther King tijdens een toespraak in 1968
Iech weëd nit d'r Prins van leëg wietsjafte
Marc Hermans wanneer hij gepolst wordt prins te worden bij Vasteloavendsverain Kirchroa-West begin jaren 80 van de 20e Eeuw
Iech zing nit jót, iech zing dit dol, 't betste zing iech harelevol
Anton oes Kirchroa, in de carnavals optocht 2001 van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936
Ik zal nog wel meer mee moeten maken voordat ik weer uit het concentratiekamp in Vught terugkom. En de Heilige Moeder Gods waakt wel over mij.
Lochtman, Henricus over zijn arrestatie op 10 mei 1944 door de Sicherheidsdienst.
In elk geval zal dit concours wel niet het laatste zijn, dat in Kerkrade werd gehouden
Mr. Cornelis Johannes Gerardus (Cees) Becht over het eerste WMC

J

Jonge, d'r zut hei verkieëd, D'r zut hei óp 't Hollendsj.
Mevrouw Kloth, op 9 mei 1940 's avonds tegen een patrouille Duitse militairen op de Nieuwstraat.

M

Mensen in Kerkrade hebben niet op de PVV gestemd omdat ze bang zijn voor islamisering.
Jos Som na de verkiezingen op 9 juni 2010.
Ursulinenpark-0992.jpg
Met respect en dank voor onderwijs en vorming
Tekst op een herdenkingsplaquette in het Ursulinenpark Holz.
Mijn ultieme WMC gevoel is met een zak frieten bij D'r Joep op een bankje zitten en genieten van de korpsen die langs komen.
John Debets, Directeur van Rolduc.

N

Nit jiddere jek kan d'r kloon mankere
Karel Thelen [4]
Noa Dreikönningke lenge de daag mit inne hanesjrai
Volksspreuk
Nur wer selber brennt, kann entzünden
Coerver, Wiel

O

Opdat wij de vrijheid waard blijven
Levend Vredesmonument, Zusters Clarissen
Opdat wij hen blijven gedenken
Opschrift op het Indiëmonument, onthuld op 13 september 1997

P

Parkstad heeft geen Nut(h)
Naamloos
Parlementariërs zijn geen doorgeefluik van burgers. Het medewetgeven en controleren van de regering vergt volksvertegenwoordigers die de burgers als leidinggevend accepteren. Dat zou het vragen van advies aan de burgers overbodig moeten maken.
Buck, Yvonne Elisabeth Marie Antoinette
PSV en Ajax waren dit jaar de enige twee die zeiden "We gaan alleen nog met de bus en niet verder dan Kerkrade"
Youp van 't Hek over milieubewust reizen en hypocriete Nederlanders tijdens de Oud-jaars conference 2017.

R

Rent 't op Maria Zief, da rent 't vieëtsieg daag.
Maria Zief, 2 juli

S

Senatus Populus Que Kerkradiensis
Inscriptie boven de ingang van het Raadhuis aan de Markt, wat zoveel betekent als: 'Hier zetelt de senaat van het volk van Kerkrade'.
Sjprèch plat, den modders erve darf nit sjterve.
Lijfspreuk van Van de Weijer, Hens

T

Tsuusje ... Jezónkheed.
Werner Heijenrath, oud-kastelein van A Jenne Sjlaagboom.

V

Voor zelfrespect moet je respect hebben
Thijs Wöltgens

W

We zijn veel sterker, groter en beter dan we zelf denken
Anya Niewierra in een artikel over VVV Heuvelland[5]
Went v'r jet dunt, dan dunt v'r 't jot
Uitspraak van Meijs, Paul bij de eerste melkactie voor Sicilië in 1958.
Wie met gestolen goed schiet, wint de oorlog niet!
Opschrift met krijt op de klok uit 1928 van de St. Catharinakerk die in 1943 ingevorderd wordt door het Duitse leger. De auteur is onbekend. Een soortgelijke spreuk duikt op bij het verwijderen van een klok van het jongenspensionaat te Bleijerheide. Een kind roept dan: Mijn vader zegt dat wie met gewijde klokken schiet, de oorlog niet wint.

Z

Zij gaven hun leven voor recht en vrijheid
Opschrift op het Indiëmonument, onthuld op 13 september 1997
Zoeëjaar d'r betste Pruus hat e peëd jeklauwd
Kerkraadse gezegde sinds de Eerste Wereldoorlog

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Limburger dd 20170819
  2. Limburger dd 21-1-2017
  3. De Limburger dd 20180704 pg 15
  4. Zuid Limburger (weekblad)
  5. Dagblad de Limburger dd 20180221 pg REGio 3