Uit Kerkrade's Verleden

Dit boekwerk wordt uitgegeven bij gelegenheid van het 350 jarig bestaan van St. Sebastianus-Schuttersbroederschap Kerkrade 1617 in januari van 1967.

De inhoudsopgave vermeldt:

  1. Schets van de geschiedenis der Schuttersbroederschap Sint Sebastianus te Kerkrade.
  2. Beschouwingen over het eerste geslacht der Heren van Anstel: ca. 1075 - ca. 1375.
  3. De familie Spies zu Ehrenstein en het pandheerschap over Kerkrade: 1562 - 1689.
  4. Bij een plattegrond van Oud-Ehrenstein uit de 17e Eeuw.
  5. Het Land van Rode en de invallen der Fransen: 1792 - 1795.
  6. Register