Tweede Wereldoorlog/WOII-kalender

Onderstaand gegevens levert een chronolisch ovezicht van de gebeurtenissen in Kerkrade tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beschreven zaken zijn vaak dermate gedetaillerd dat zij ontbreken op de algemene kalender- en datumpagina's.

1935

Vanaf dit jaar krijgen Kerkradenaren, en dan voornamelijk de grensarbeiders en forenzen, te maken met overheersende invloed van de Duitse NSDAP.

1938

  • 12 maart: Oostenrijk sluit zich aan bij Duitsland
  • 29 september: Engeland en Frankrijk tekenen met Hiler en Mussolini een niet-aanvalsverklaring in München. In Kerkrade worden de eerste verduisteringsoefeningen gehouden.
  • october: De aanleg van de Westwall/Siegfriedlinie vordert
  • 9 november: Kristallnacht

1939

1940

1941

1942

1943

De in dit jaar vermelde klokken-activiteiten worden in het boekwerk Kerkrade en zijn inwoners in de oorlog 1940-1945 vermeld in het jaar 1942.

1944

1945

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.