Tsirkes Kirchroa

Info: Tsirkes Kirchroa
Jaar: 2001
Componist: Plintepuutsjere
Schrijver: Plintepuutsjere
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door de Plintepuutsjere[2]}


Vuur tswantieg joar, heë woar noch kling
Jong heë noa tsirkes Kirchroa
D'r kloon deë koam als letste
Mar dem vong heë 't betste
De klonesjoeël doa jong heë hin
En noen maat heë lü an 't laache, dat is wat heë wil
't betste jeet dat mit Karneval, 
in ing wieëtsjaf óp sjtroas of in de Rodahal

REFR
Mit vasteloavend zunt vier doa
En vuur sjpringe óp en neer
Laache, maache vöal plezeer
Mit vasteloavend zunt vier doa
Mit Tsierkes Kirchroa

De betste tsiet van 't janse joar
Dat is karneval (oh joa?) wirklieg woar?
I Kirchroa weëd dat 't betste jeviert
Dat weëd diech hei al flot jelieërd
Haste dat ing kieër mitjemaad
A winktersjport weëd dat jans besjtimd nit mieë jedaadt
Werp die ski's ma in d'r ek
Kom mit ós mit, don lekker jek

Brugk
Al biste jans aod, jonk kling of jroeës
Mit vasteloavend maat dat jaar nieks oes
Sjtreuf dech inne kloon aa
Kom mit noa d'r Maat doa weëd ziech jet aafjelaachd

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 8