Tsinterkloas

Info: Tsinterkloas
Jaar: 1975
Componist: Geen
Schrijver: Herman Hirsch[1][2]
Publiek Domein: Nee[3]
Info: {{{extra}}}}
't Jeet dróp aa, noen is de tsiet
Ze broeze mit d'r appelsjummel
's naats durch d'r detsemberhimmel

Let woar heë nog óp d'r Maat
mit zienge lange wiesse baat
D'r sjong sjtee veëdieg an de sjauw
Tsinterklöasje kóm mar jauw

Los de kinger ruiieg hoffe
Van sjpannoeng kanne ze nit sjloffe
D'r Tsinerkloas deet in d'r sjong
wat 't kingerhats ziech wunsje dong

Dan weëde peksjer óp jemaat
Ins kieke wat heë ós hat braat
Ee klüere-boch, printe, Martsepaan
rolsjong, inne póópóewaan

De jroeëse lu van t Roderland
Zunt ummer braaf dat is bekand
Ze broeche jinne matsepaan.
krient zoeë wie zoë ing autobaan

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. https://www.facebook.com/hans.hirsch.77?hc_ref=ARSy60X2cGpcq-MnBz-2wYFFDoWto2Y45Htf-B3Mpcw1qpyASutYz3XFKzgcR6SKI8c&fref=nf dd 20171206
  2. Weekblad zuidlimburger dd 3 december 1975
  3. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.