Tranchot

Deze franse kolonel maakt een aantal landkaarten van het Rijnland.

Deze Tranchot-kaarten zijn kaarten van het duitse- en (nu) nederlandse Rijnland getekend door Franse ingenieur-geografen onder supervisie van Kolonel Tranchot (van 1803 tot 1813) en door Pruisische officieren onder supervisie van Generaal-Majoor Freiherr von Müffling (van 1816 tot 1820). De originelen van de kaarten bevinden zich in de Staatsbibliotheek in Marburg/Lahn in Duitsland. De originele kaarten zijn getekend op een schaal van 1:25.000, dat wil zeggen dat vier centimeter op de kaart in werkelijkheid één kilometer is.