Toupsberg

Dit is langgerekte, Noord-Zuid gerichte hoogte, oostelijk (sommige bronnen verklaren, westelijk) van het Miljoenenlijntje. De bovengrens is de Schepenenstraat en de ondergrens is Erensteinerstraat. De hoogte klimt op van 130 meter N.A.P. naar meer dan 150 meter N.A.P. De benaming Toupsberg komt voor het eerst voor in 1778. Dit kan betekenen dat de benaming van Franse afkomst is, hierover is echter geen zekerheid. Zo dit wel het geval is, kan het afgeleid zijn van het franse woord voor tol (in de zin van speelgoed): toup. Hetgeen kan duiden op sterke, ronddraaiende windvlagen op kale hoogten.

Naar de Toupsberg is de Toupsbergstraat vernoemd.