Glenz, Tim

(Doorverwezen vanaf Tim Glenz)

bestuurder,

Tim wordt geboren in 1981 op 6 september in Heerlen.

Hij bekleedt de volgende maatschappelijke functies:

In 2017 wordt hij op 18 november geproclammeerd als Tim I, prins van Vasteloavendsverain Kirchroa-West.[1][2]

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.