Tieëpupsje

Info: Tieëpupsje
Jaar: 2001
Componist: Jo Schulteis
Schrijver: Paul Weelen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door Sjeef Jewikkeld[2]}


REFR
Tieëpupsje dans vuu rmiech
Laach vuur mich, dans vuur miech
Wie ing kinger-sjpieëldoeës
Zies doe in mieng dreume oes
Tieëpupsje dans vuur miech
Mie hats is vol va diech

Als kink al sjtong iech mit de mam
Tse kieke noa d'r tsog
't sjunste woar die fain madam
Wie oes e bilderboch
Zie hauw inne rok zoeë wied en bónk
En danset wie 'ne voeëjel rónk
En dan roffet d'r janse tróp
Ing Haander Tieëpop

Iech kiek jeer noa deë sjunne tsóg
en bin och ummer doa
De klüere en de sjtiemoeng och
Los noeëts dat fès verjoa
Mar ee dink is doch sjand en sjaad
Wie lang iech óp die poppe waad
Los ós róffe, dŕ janse tróp
Alaaf die Tieëpop

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 2