Teutelebroekstraat

Teutelebroekstraat-20110924-e.jpg

Chevremont,

Deze doodlopende straat ligt in het verlengde van de Heiligenhuisstraat. De naamgeving van de straat dateert van 12 december 1919. De straat wordt dan Teutelbroekstraat genoemd. De naamgeving van de verlenging dateert van 22 april 1985. Tevens wordt dan de naam veranderd in: Teutelebroekstraat.

De benaming is een verbastering van de samenvoeging van twee termen, te weten: Teutele en Broek. Het eerste deel teutele is afgeleid van het begrip teutel in de betekenis van: spits toelopend stuk land. het tweede deel betekent moerassig land. De samenvoeging heeft in de loop der jaren vele naamsveranderingen gekend: In den Bruick (1396), In den Bruick en In deme Broich (1617), Teutelbrock (1617, Cijnzregister), Tutelbroich en Tuttelbroeg (1621, in een stuk over de inkomsten van de St. Lambertuskerk). Lokaal spreekt men tegenwoordig van 'in d'r Tuttelebróch'.

Afbeeldingen

Verder